آرشیو یادداشت
واقعه 17 شهریور، روزی است که در آن چهره واقعی مدعیان دفاع از حقوق بشر، بویژه آمریکایی­ ها برای همه آشکار شد و پرده از چهره مزورانه دولتمردان آمریکا برداشت و ماهیت اصلی این مستکبران را برای همگان مشخص کرد.
جوانانی که متناسب با شرایط زندگی و تحصیلی، منزلت هایی را به دست آورده اند با گذشتن از همه آن ها و اعزام به مناطق، تمام داشته هایشان را در این مناطق جهت محرومیت زدایی به کار می گیرد، می تواند بهترین فرصت برای تربیت مدیران انقلابی فراهم کند.
انتشار اسناد مداخله آمریکا و انگلیس در ماجرای 28 مرداد و اثبایت کینه توزی های سران استکبار با جمهوری اسلامی ایران، امروز فرصتی را برای دولتمردان بوجود آورده است تا بتوانند بابت خسارات وارده در آن سالها ،از آمریکا و انگلیس غرامت اخذ کنند.
مسئول علمی بسیج دانشجویی استان اردبیل به دیدار اخیر فرماندهان سپاه با رئیس جمهور اشاره کرد و نوشت:جلسه تعامل وهم اندیشی، همزمان با تحریم های نا بخردانه وغیرمنطقی آمریکائیها، بر وحدت و انسجام ملی افزود.
دانشجوی اردبیلی با بیان اینکه یکی از انگیزه های پوشش، ابراز صداقت در دوستی با خداوند است، نوشت: حجاب شخصیت انسان است.
اقدام تروریستی گروه تکفیری-صهیونیستی داعش در 17 خرداد ماه که منجر به شهادت و مجروحیت تعدادی از هموطنان بی گناهمان شد، با واکنش قاطع و انتقام کوبنده ی دلاورمردان نیروی هوا-فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مواجه گردید.
تمام حرفمان این است که دشمن در فکر این است که در دستگاه های مدیریتی کشور داخل شود و با اعمال قدرت و تصمیم گیری در کشور به اهداف خود برسد و این آفت اصلی و دردی است که عده ای هم در این راه هم نوا و هم سو با دشمن شده اند.
امروزه بر هر ایرانی فرهیخته بایسته است که بار دیگر نگاهی ژرف بینانه به اسناد هویت و اسطوره های ایرانی انداخته، از شاهنامه یاد بگیرند که قلب ایران زمین با عشق هر ایرانی به ایرانی می تپد و روح شاهنامه از هر گونه گستاخی به فرهنگ ایران و ایرانی بیزار است.
دولت مردان فکر می کنند هر چقدر به استکبار جهانی نزدیک تر شودند و رفتار آن هارا دنبال کنند می توانند خود را به مردم اثبات کنند که این فکر غلطی است چونکه براین اساس حکومت شاهنشاهی سابق نباید از بین میرفت.
منافع آمریکا در شعله ورتر کردن آتش اختلافات کشورهای عربی و در نهایت آغاز یک جنگ منطقه ای و آغاز شیردوشی گسترده آمریکا از شیوخ عرب با فروش بسیار گسترده تسلیحات نظامی خواهد بود که این امر با استقبال ترامپ از طرح ناتوی عربی که با لگد قطر، بهم ریخت، آشکارتر گشت.
|< < 1 2 3 4 5 6 7 > >|